นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. เกี่ยวกับนโยบายนี้

บริษัทในกลุ่มของเด็นโซ่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เด็นโซ่” “บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นใดก็ตามที่จะแก้ไขหรือนำมาใช้แทนกฎหมายดังกล่าวในภายหน้า ขอเรียนว่าเราจะดูแลจัดการเว็บไซต์ของเราให้มีความปลอดภัยและคุณจะสามารถใช้งานได้โดยจะดำเนินการในการป้องกันไม่ให้มีการใช้ การเปิดเผย การดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายฯ”) เราจะให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งนโยบายฯ นี้ จะกำหนดฐานที่เราจะใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้เรา หรือข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่นผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรุณาสละเวลาอ่านและทําความเข้าใจนโยบายฯ นี้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจอยู่ภายใต้นโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงขึ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวนโยบายนั้นจะนำมาใช้แทนนโยบายฯ นี้ในส่วนที่ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวขัดกับข้อกําหนดที่ระบุอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และลิงก์ที่เชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและบริการที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นั้นจะมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างหากเป็นของตัวเอง ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ซึ่งคุณควรตระหนักถึงเรื่องนี้เมื่อออกไปจากเว็บไซต์นี้ และอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EAA) โปรดอ่านภาคผนวกสําหรับบุคคลธรรมดาในเขตเศรษฐกิจยุโรป เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเป็น “ผู้บริโภค” ที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียและมีความหมายตรงกับคำนิยามในกฏหมาย California Consumer Privacy Act of 2018 กรุณาอ่าน ภาคผนวกของ California Consumer Privacy Act เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ดําเนินการโดยบริษัทในกลุ่มเด็นโซ่ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่อาศัย

ประเทศที่คุณอยู่อาศัยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลติดต่อ
สิงคโปร์เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี.

เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี.

51 ไซแอนซ์พาร์คโร้ด #01-19 เดอะแอรีส ไซแอนซ์พาร์ค II สิงคโปร์ 117586
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

มาเลเซีย 1. เด็นโซ่ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น. บีเอชดี.
2. เด็นโซ่ ไวเปอร์ ซิสเตมส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น. บีเอชดี.

1. เด็นโซ่ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น. บีเอชดี.

ล็อต 2 จาลาน พี/1 เซคชั่น 13 เลขที่ 43650 บานดาร์ บารู บันจิ สลังงอร์ ดารุล เอห์ซาน, มาเลเซีย
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

2. เด็นโซ่ ไวเปอร์ ซิสเตมส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น. บีเอชดี.

ล็อต 72 เปอร์เซียราน บังกา ตันจุง 1 เซนาวัง อินดัสเตรียล พาร์ค มูคิม อันปันกัน 70400 เซเรมบัน เนกรีเซมบิลัน มาเลเซีย
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

ฟิลิปปินส์ 1. เด็นโซ่ ฟิลิปปินส์ คอร์เปอเรชั่น
2. เด็นโซ่ เท็น ฟิลิปปินส์ คอร์เปอเรชั่น
3. เด็นโซ่ เท็น โซลูชั่นส์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น
4. เด็นโซ่ เทคโน ฟิลิปปินส์

1. เด็นโซ่ ฟิลิปปินส์ คอร์เปอเรชั่น

109 ยูนิตี้อเวนิว คาร์เมลเรย์ อินดัสเตรียลพาร์ค 1 เลขที่ 4037 แคนลูแบง คาลัมบาซิตี้ ลากูน่า ฟิลิปปินส์
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

2. เด็นโซ่ เท็น ฟิลิปปินส์ คอร์เปอเรชั่น

100 เซ้าธ์ ไซแอนซ์ อเวนิว ลากูน่าเทคโนพาร์ค ซานตา โรซา ซิตี้ ลากูน่า ฟิลิปปินส์ 4026
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

3. เด็นโซ่ เท็น โซลูชั่นส์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น

ชั้น 25 แฮนสตัน สแควร์ 17 ซาน มิเกล อเวนิว ออร์ติกาส์เซ็นเตอร์ ปาซิก ซิตี้ เมโทรมะนิลา ฟิลิปปินส์ 1605
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

4. เด็นโซ่ เทคโน ฟิลิปปินส์

2/เอฟ เอสเอ็ม แจ๊ส เรสซิเดนซ์ จูปิเตอร์ คอร์เนอร์ นิคานอร์ การ์เซีย สตรีท เบล-แอร์ วิลเลจ มากาตี ซิตี้ ฟิลิปปินส์ 1200
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

ประเทศไทย 1. บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จํากัด
2. บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
5. บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จํากัด
6. บริษัท เด็นโซ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
7. บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จํากัด
8. บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
9. บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จํากัด

1. บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จํากัด

888 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 27.5 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

2. บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

888 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 27.5 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

3. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด

369 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

4. บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

700/618 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

5. บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จํากัด

700/618 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

6. บริษัท เด็นโซ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

700/87 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

7. บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จํากัด

369 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

8. บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

700/1052 หมู่ที่ 9 ตําบลมาบโป่ง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

9. บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จํากัด

888 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 27.5 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
อีเมล: ap_diat_dpocenter@ap.denso.com

3. วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลที่คุณให้มา ข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณได้ให้เราผ่านทางแบบสอบถามในเว็บไซต์นี้ หรือโดยการติดต่อสื่อสารกับเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล จดหมาย หรือการติดต่อสื่อสารแบบอื่น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่ให้มานั้นจะมีข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 2. ข้อมูลที่บุคคลภายนอกให้มา ข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากคุณให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลนั้นเราผ่านเอกสารสอบถามในเว็บไซต์นี้ หรือโดยผ่านการติดต่อสื่อสารกับเราไม่ว่าจะทางอีเมล จดหมาย หรือการติดต่อสื่อสารแบบอื่น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่บุคคลภายนอกให้มานั้นจะมีข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณเข้ามาในเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยอัตโนมัติ (“ข้อมูลจากการเข้าถึง”) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะได้แก่ บันทึกการเข้าถึง เว็บบีคอน (หรือที่เรียกว่าพิกเซล) คุกกี้ ฯลฯ ข้อมูลประเภทนี้อาจยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณและยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลการเข้าถึงของคุณอย่างไรและฐานกฎหมายสําหรับการใช้งานดังกล่าว โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

โดยปกติเราจะยึดเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา (หรือข้อมูลที่ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณให้มา) เป็นหลัก และเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 2

4. ฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ต่อไปนี้เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะขัดกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:

 1. ฐานสัญญา เมื่อเราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับคุณ
 2. ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อเราจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 3. ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลภายนอก และประโยชน์และสิทธิพื้นฐานของคุณไม่สำคัญกว่าประโยชน์ดังกล่าว
 4. ฐานความยินยอม เมื่อคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นก็ได้ ความยินยอมที่ให้ไว้สําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่าคุณจะได้เพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษร

  ทั้งนี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมและขอให้เราหยุดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดทั้งปวงที่ระบุไว้ข้างต้น โดยยื่นคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งคำขอผ่านทางอีเมลไปถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 2 ซึ่งเมื่อได้รับคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณเพื่อเพิกถอนความยินยอมเราอาจต้องมีเวลาพอสมควร (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคําขอและผลกระทบของคำขอต่อความสัมพันธ์ของเรากับคุณ) ในการดำเนินการกับคำขอของคุณ และเพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ตามมาในการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนผลทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและความรับผิดที่มีต่อเรา

  ทั้งนี้ แม้เราจะเคารพต่อการตัดสินใจของคุณในการเพิกถอนความยินยอมก็ตาม ขอเรียนว่าเราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือให้บริการคุณได้อีกต่อไปได้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคําขอของคุณ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะดําเนินการตามคําขอของคุณจนเสร็จ

  อย่างไรก็ดี ขอเรียนว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ดําเนินการตามความยินยอมก่อนที่คุณจะทำการเพิกถอน และจะไม่กระทบต่อสิทธิของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตหรือกำหนดว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ต้องได้รับความยินยอม

 5. [เฉพาะสําหรับสิงคโปร์] เมื่อกฎหมาย Personal Data Protection Act 2012 ของสิงคโปร์หรือกฎหมายอื่น ๆ อนุญาตหรือกำหนดให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยไม่ได้รับความยินยอม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นต่อการดําเนินการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

 1. เพื่อจัดหาสินค้าหรือให้บริการที่คุณร้องขอ (ตามสัญญาหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
 2. เพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการของเราที่เราจัดส่งหรือให้บริการคุณ (ตามสัญญาหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
 3. เพื่อให้ข้อมูลและการสื่อสาร จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม แคมเปญและเรื่องที่คล้ายคลึงกัน (ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
 4. เพื่อทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบและวิจัยการขาย เพื่อพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
 5. เพื่อทําการวิเคราะห์เว็บ (ดูรายละเอียดจาก นโยบายคุกกี้ ของเรา)
 6. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น ภาระหน้าที่ในการเก็บบันทึก) การควบคุมการส่งออกและศุลกากร ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางธุรกิจ (white-collar crimes) หรือการฟอกเงิน) และนโยบายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมของเรา (ตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
 7. เพื่อระงับข้อพิพาท บังคับใช้ข้อตกลงตามสัญญาของเรา และเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี ขอเรียนว่าคุณอาจเสียประโยชน์หลายประการหากปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของเราได้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับ

เราอาจร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้รับข้อมูลในประเภทต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือ เราจะร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเราเพื่อการบริหารภายในและเพื่อการใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะร่วมใช้ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์กับ บริษัทในเครือของเราที่ระบุไว้ที่นี่ ซึ่งบริษัทในเครือดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ (1) จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่คุณขอให้บริษัทในเครือแห่งนั้นจัดหาหรือให้บริการแก่คุณ (2) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา (3) ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา แจ้งกิจกรรมทางการตลาดและแคมเปญต่าง ๆ หรือทำการสํารวจและวิเคราะห์การตลาด (4) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ โดยเด็นโซ่จะรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ร่วมใช้กับบริษัทในเครือ
 2. ผู้ให้บริการ เราอาจร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บ และผู้ให้บริการคลาวด์ซึ่งเราได้ว่าจ้างให้ทําหน้าที่ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณอาจส่งหรือโอนให้บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือประเทศที่คุณอยู่เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราในกรณีต่อไปนี้:

 1. เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ: เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่บุคคลภายนอกในประเทศอื่นตามที่คุณยินยอม เมื่อเราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของผู้รับข้อมูลกับคุณ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ระบบและมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อนึ่ง ขอเรียนว่าประเทศที่รับข้อมูลไปอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ด้อยกว่าประเทศที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 2. เมื่อผู้รับข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในต่างประเทศดําเนินการตามมาตรการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนด ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามสมควรและสัญญาจะดำเนินการตามมาตรการเหล่านั้น ซึ่งผู้รับข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกในกรณีนี้ คือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการของเรา
 3. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตให้ทำการส่งหรือโอนข้อมูล

7. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณตามระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เว้นแต่เท่าที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้นานขึ้น ซึ่งในกรณีนี้เราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาตไว้

8. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิทางกฎหมายหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ประเทศไหนและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลกฎหมายใดที่จะมีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา แต่โดยทั่วไปสิทธิเหล่านี้ ได้แก่

 1. สิทธิในการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ
 2. สิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 3. สิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ [สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ที่สิงคโปร์และมาเลเซีย];
 4. สิทธิในการห้ามเราไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ [สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ที่สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์];
 5. สิทธิในการคัดค้านเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ [สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ที่สิงคโปร์และมาเลเซีย];
 6. สิทธิในการรับและขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณไปให้ในกรณีที่ทำได้ในทางเทคนิค [สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ที่สิงคโปร์และมาเลเซีย]; และ
 7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ยินยอมให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณได้โดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 2

9. ความปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงองค์กร มาตรการความปลอดภัยเชิงบุคคล มาตรการความปลอดภัยเชิงกายภาพ และ มาตรการความปลอดภัยเชิงเทคนิคที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทําลาย การสูญเสีย การใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจหรือผิดกฎหมาย และจากการเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว และจะลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงโดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ “ของนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุด” จึงขอแนะนําให้ทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นประจำ และหากเราทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างมีสาระสำคัญเราจะทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบอย่างเหมาะสม เช่น ลงประกาศไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้ต่อไป หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่เด็นโซ่เมื่อนโยบายนี้ได้รับการแก้ไขแล้วจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับนโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น (หากมี)

11. การติดต่อ

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สิทธิของคุณหรือประเด็นปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

Visited 30 times, 1 visit(s) today