D-QiTs

We have English page for this article

Introduce

D-QiTs (Dx Quick Kaizen Tools) แอปพลิเคชั่น IoT Kaizen เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเด็นโซ่ โดยใช้เทคโนโลยี IoT ในการเก็บข้อมูลหน้าไลน์การผลิตมา Visualize เพื่อให้ผู้ใช้เห็นถึงสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริงหน้างาน Genba และเกิดไอเดียในการแก้ปัญหา จากประสบการณ์การปรับปรุงไลน์การผลิตหลายต่อหลายครั้งจนเกิดความเชี่ยวชาญ ทำให้เราเข้าใจว่า 3 ข้อมูลหลักที่มีผลต่อการ เร่งกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ

  1. Output Progress (ความก้าวหน้าของผลผลิต): เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและเพิ่มผลผลิตในสายการผลิต sensor ในอุปกรณ์ IoT ใช้เพื่อตรวจวัดปริมาณผลผลิต และนำข้อมูลเหล่านี้ไปยังระบบ IoT platform และฐานข้อมูลเพื่อสร้างกราฟแบบ real-time สำหรับผู้ใช้ ที่สามารถติดตามและเห็นความผิดปกติทันทีเมื่อมีการลดลงของผลผลิตและตรวจสอบสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้ ทำให้สามารถทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  2. Cycle Time (เวลาที่ใช้ในกระบวนการ): การเข้าใจเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการใช้ sensor เพื่อวัดเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการและส่งข้อมูลนี้ไปยัง IoT platform และฐานข้อมูล เพื่อสร้างกราฟหรือแสดงข้อมูลเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการแบบ real-time ผู้ใช้จะเห็นถึงกระบวนการที่มีการใช้เวลามากเกินไปและสามารถระบุแหล่งปัญหาอย่างรวดเร็ว
  3. VDO (วิดิโอเหตุการณ์จริงของ Cycle time ที่ผิดปกติ): เมื่อระบุปัญหาได้จาก Cycle time ที่ใช้เวลามากไป ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้จากวิดิโอในแอปพลิเคชั่น และใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้การชี้แจงปัญหาความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและพนักงานหน้างาน Genba

D-QiTs ทำงานอยู่บน Data Share ทำให้การเชื่อมต่อระหว่าง Device database และ IoT platform ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ มีความเสถียร เพื่อให้ข้อมูลถูกส่งต่อไปยังแอปพลิเคชั่นและผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการ add-ons ฟังก์ชั่นเสริมภายหลัง

D-QiTs ทำให้ผู้ใช้สามารถสรุปปัญหาหลักๆที่พบในการผลิตในเชิงปริมาณและนำมาเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าปัญหาใดควรจะมาแก้ไขเป็นลำดับต้นๆ และวิดิโอใน แอปพลิเคชั่นเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างคนหน้างาน Genba และฝ่ายบริหารอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

ถ้าคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม คลิกวิดิโอด้านล่างนี้เพื่อฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงได้เลย!

VDO

Testimonial

FAQ

Q. ระบบ D-QiTs ดึงสัญญาญและประมวณผลข้อมูลอย่างไร

A. D-QiTs จะทำการเก็บสัญญาณ Cycle Signal จาก Sensor, PLC หรือเครื่องจักร โดยเก็บข้อมูลจาก Process การทำงานในแต่ละ Cycle ผ่านโปรแกรม IoT Datashare จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณ Cycle Time พร้อมกับบันทึกวิดีโอในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อนำไปแสดงผลบน D-QiTs Dashboard

Q. สำหรับสิทธิ์การใช้งาน 1 สิทธิ์ จะสามารถรวบรวมข้อมูลได้จำนวนเท่าใด

A. สิทธ์การใช้งาน สามารถรองรับข้อมูลวิดีโอจากกล้องได้มากถึง 12 ตัว รวมทั้งครอบคลุมการเก็บข้อมูล Cycle Time และข้อมูล Output

Q. DENSO จัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย D-QiTs ได้อย่างไร

A. เราให้ความสำคัญกับการปกป้องและกำกับดูแลความปลอดภัยของข้อมูลเป็นลำดับสูงสุด เราได้นำเทคโนโลยีการล็อครหัสที่เข้มแข็ง การอนุญาตการเข้าถึงที่เข้มงวด และมาตราฐานการดูแลข้อมูลเป็นอย่างดี นอกจากนี้มาตราฐานการดูแลข้อมูลของเรายังได้รับการตรวจสอบจาก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับประกันความปลอดภัยในด้านข้อมูลของผู้ใช้งาน

Q. DENSO มีบริการติดตั้ง ครอบคลุมอยู่ในโปรเจคที่นำเสนอหรือไม่

A. เรามีบริการที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบ ติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรับปรุงการทำงานของไลน์การผลิต อ่านรายละเอียดการบริการของเรา

Q. บริการ Data Analysis ครอบคลุมอะไรบ้าง

A. เรานำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ชุดข้อมูล เราจัดทำ และนำเสนอรายงานที่แสดงรายละเอียดของ OEE รวมถึงข้อมูลการทำงาน วิเคราะห์ประเภทของ Loss และให้คำแนะนำในการพัฒนาหน้าไลน์การผลิตโดยผู้เชียวชาญ

Q. D-QiTs สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ loss ในการทำงานนอกไลน์การผลิตได้หรือไม่

A. นอกจากการวิเคราะห์การทำงานในไลน์การผลิตแล้ว โปรแกรม D-QiTs ยังสามารถใช้ตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของนอกไลน์การผลิต ซึ่งมีผลกระทบและอาจเป็นต้นตอปัญหาของไลน์การผลิตได้

หากสนใจ IoT

LeanLabSolution (LLS) เราเป็นสื่อที่จัดทำโดย Lean Automation Business Division (LABD) บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด เราถ่ายทอดและแบ่งปัน ทางออกของปัญหาการทำระบบอัตโนมัติภายในโรงงาน ภายใต้แนวความคิดการทำระบบอัตโนมัติแบบลีน (Lean Automation) ที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพจากการทำระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

Other Solutions